Planinarski izleti za travanj 2023! 

PD DUGA
02.04. Baška-vrh Diviška -Vrbnik- A grupa
Baška-vrh Diviška-natrag do Baške – B grupa
10.04. Sisol (u organizaciji PD Pljusak)
16.04. Kosinj – Kosinjski most – pećinski park Grabovača
23.04.Tolminska korita, A grupa: Krasji vrh, B grupa: Napoleonov most i slap Kozjak
28.04-02.05. Sniježnica, Pelješac, Korčula (smještaj Orebić)
PD KAMENJAK
02.04. Alpska tura na Rabu – vrh Kamenjak
10.04. Burni Bitoraj
10.04. (6 dana) Hvar POPUNJENO
16.04. Petehovac
23.04. Baška – Kornić (Camino Krk) autobus
28.4-1.5. Kamešnica, Troglav, Vlašić (BiH) POPUNJENO
HPD PLATAK
02.04. Staza degenija OTKAZANO
10.04. Nacionalni park Krka (Tradicionalni slobodan ulaz u NP)
16.04. Gradiška tura – Nanos
23.04. Izvor Slunjčice, Rastoke
30.04. Slovenska čićarija: Goli Vrh – Ostrič – Glavičorka (Slovenija)
PD PLJUSAK
02.04. Staza degenije, od Sibinja do Kozice
10.04. Sisol
TRANSVERZALAC RIJEKA
02.04. Učka – Land art staza
08.04. Šparožijada na Kićerini: Kukuljanovo – Kićerina – Glogovo – Čavle
15.04. Marčelji – Studena
22.04. Meja – Svib – Panoramski put – Škrljevo
29.04. Platak
PD TUHOBIĆ
02.04. Obruč PPF staza
10.04. Vela draga – Vranjska draga
14.04-16.04. BIH Osječenica i Mala Gomila – kanjon rijeke Une
29.04. Družimo se u Severinu na Kupi i Lukovdolu, a planinarit ćemo na Lovnik (KT 36 i 37 obilaznice PPF)
HPD UČKA
02.04. Pohod na Zarin (PD Škamnica Brinje)
10.04. Uskršnji ponedjeljak na Sisolu (PD Pljusak)
16.04. Učka, staze oko Poklona
23.04. Petehovac
29.04. Putovima Frankopana (PD Tuhobić)
Ažurirano 7. travnja 2023. — 20:06
Riječki planinarski savez © 2019 Frontier Theme