Planinarski izleti za lipanj 2020! 

PD BAKAR
20.06. Zborski pohod na Risnjak

PD DUGA
07.06. Gornje Jelenje – Tuhobić
14.06. 2. Pohod na Snježnik – HPD Platak
21.06. Moravice – Rudač – Javorova kosa – Stara Sušica
28.06. Alan – Zečjak – Kita – Alan

PD KAMENJAK
06.06. Deseto „Proljeće u Šumi Striborovoj“
07.06. Kolovratske stijene (1090 m)
14.06. Premužićevom od Baških Oštarija do Ravnog Dabra
21.06. Velika Slavica (1120 m)
28.06. Risnjak (1528 m)

HPD PLATAK
14.06. 2. Pohod na Snježnik

PD PLJUSAK

21.06. Velika Slavica

TRANSVERZALAC RIJEKA

27.06. Plase – Satničko – Tuhobić (1106m) – Plase

PD TUHOBIĆ

14.06. Gornik i Gorniška
21.06. Poklon – Ošalj – Planik – Korita – Poklon
28.06. Drgomalj

HPD UČKA
/

Ažurirano 18. lipnja 2020 — 21:57
Riječki planinarski savez © 2019 Frontier Theme